Vliegerkruis: Vullers, G.J.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 17-08-1945 No. 27
Registernummer 431
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting
Literatuur Olu april 1982
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 126 squadron
Geboren 1918
Overleden 5 april 1982