Vliegerkruis: Daniell DFC AFC, R.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-07-1945 No. 29
Registernummer 415
Mutatie Nederland - Arnhem - tijdens de gevechten van 17 tot 25 september initiatief, moed en volharding getoond.
Mutatieperiode 17 - 25 september 1944
Literatuur Nat. gew in nz; n.a.v. e-mail Henny Meijer
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nieuw-Zeelandse
Rang, functie of beroep Squadron leader
Onderdeel Royal Air Force Volunteer Reserve