Vliegerkruis: Cragg, F.T.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-07-1945 No. 29
Registernummer 414
Mutatie Nederland - Arnhem - tijdens de gevechten van 17 tot 25 september initiatief, moed en volharding getoond.
Mutatieperiode 17 - 25 september 1944
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Squadron leader
Onderdeel Transport Command,Royal Air ForceVolunteer Reserve
Overleden 1968