Vliegerkruis: Champlain, J.P. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-07-1945 No. 29
Registernummer 426
Mutatie Nederland - Arnhem - tijdens de gevechten van 17 tot 25 september initiatief, moed en volharding getoond.
Mutatieperiode 17 - 25 september 1944
Persoonsgegevens
Nationaliteit Canadese
Rang, functie of beroep Warrant officer
Onderdeel Royal Canadian Air Force