Vliegerkruis: Archer DSO AFC, E.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-07-1945 No. 29
Registernummer 413
Mutatie Nederland - Arnhem - tijdens de gevechten van 17 tot 25 september initiatief, moed en volharding getoond.
Mutatieperiode 17 - 25 september 1944
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Squadron leader
Onderdeel Royal Air Force Volunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot 296 Squadron