Vliegerkruis: Lempert, A.N.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 26-07-1945 No. 16
Registernummer 407
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron