Vliegerkruis: Griffith DFC AFC, F.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-07-1945 No. 27
Registernummer 392
Mutatie West-Europa - dropping van geheimagenten boven bezet Nederland.
Mutatieperiode 1940 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Acting squadron commander
Onderdeel Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 138 Squadron