Vliegerkruis: Janssen, M.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-06-1945 No. 25
Registernummer 391
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten gedurende 15 maanden blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 322 Squadron
Overleden 24 december 1948