Vliegerkruis: Hellegers, A.W.V.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-06-1945 No. 15
Registernummer 383
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-sergeant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron