Vliegerkruis: Erwteman, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-06-1945 No. 15
Registernummer 380
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Checkpoint januari 2001
Opmerkingen over onderscheiding Tijdelijk verband
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-zeewaarnemer der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron