Vliegerkruis: Morpurgo, R.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1945 No. 12
Registernummer 367
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve tweede luitenant-luchtschutter
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron