Vliegerkruis: Gruter, T.J.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1945 No. 12
Registernummer 365
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Tijdelijk Verband
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-zeewaarnemer der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 1 augustus 1920 in Hilversum
Overleden 16 januari 2004 in Bennebroek