Vliegerkruis: Bruyn Kops, J.W. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1945 No. 12
Registernummer 378
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-sergeant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 10 juli 1922 in Batavia
Overleden 4 februari 2008 in Hilversum