Vliegerkruis: Bootsma, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1945 No. 12
Registernummer 369
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Floor 119
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-zeewaarnemer zeemiliciën
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 7 februari 1919
Overleden 2 mei 1945 in Achmer (D)