Vliegerkruis: Bierenbroodspot DFC, W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1945 No. 12
Registernummer 363
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Kpm 323
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 1e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 23 november 1906
Overleden 6 februari 1992 in Vught