Vliegerkruis: Zoethout, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 08-05-1945 No. 20
Registernummer 362
Mutatie West-Europa - in vele oorlogsvluchten gedurenden 14 maanden blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting tegen vijandelijke duikboten.
Opmerkingen over onderscheiding Coastal Command
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 612 Squadron