Militaire Willems-Orde: Kokkelink, M.Ch.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 12-04-1945 No. 17
Registernummer 5501A
Mutatie Nieuw-Guinea - guerrilla tegen Japan vanaf maart 1942.
Literatuur KNIL-boek 226
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Militie-sergeant
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1913
Overleden 24 augustus 1994 in Frans-Gyuana