Vliegerkruis: Moquette, H.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-04-1945 No. 2
Registernummer 357
Mutatie Nederlands-Indië - in talrijke oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Mutatieperiode december 1941 - februari 1942
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tijdelijk reserve-kapitein-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Overleden 21 mei 1992