Vliegerkruis: Bode, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 24-02-1945 No. 14
Registernummer 354
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Houwe Zo, juni 1999
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vliegtuigschutter
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron