Vliegerkruis: Voogt, F.Th.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-01-1945 No. 8
Registernummer 340
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Korporaal-vliegtuigtelegrafist zeemiliciën
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 23 juni 1923 in Cheribon (Java)
Overleden 17 oktober 2009 in Den Helder