Vliegerkruis: Mokkenstorm, Ph.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-01-1945 No. 8
Registernummer 341
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig korporaal-vliegtuigtelegrafist
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron