Vliegerkruis: Hassel, M. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-01-1945 No. 8
Registernummer 339
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Korporaal-vliegtuigschutter zeemiliciën
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron