Vliegerkruis: Dam Merrett, G.A. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-01-1945 No. 8
Registernummer 335
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Tijdelijk Verband
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 8 november 1916 in Enschede
Overleden 9 augustus 2004 in Enschede