Vliegerkruis: Mol, G.L.J.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1944 No. 11
Registernummer 327
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Militaire Luchtvaart
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron