Vliegerkruis: Maas, J.H. (2e)

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1944 No. 11
Registernummer 326
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Andere onderscheidingen Vliegerkruis2
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-vlieger-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron