Vliegerkruis: Hissink, A.L.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1944 No. 11
Registernummer 329
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Tijdelijk Verband
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-zeewaarnemer der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron