Vliegerkruis: Claassen, G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1944 No. 11
Registernummer 328
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Militaire Luchtvaart.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 17 november 1919 in Nijmegen