Vliegerkruis: Asjes DFC, ir. D.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1944 No. 2
Registernummer 315
Mutatie Nederlands-Indië / Australië - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Mutatieperiode 1944
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tijdelijk reserve-majoor-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 21 juni 1911 in Soerabaja (Java)
Overleden 2 februari 1997 in 's-Gravenhage