Bronzen Leeuw: Lynn DSO DFC, L.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1944 No. 3
Registernummer 139
Mutatie Groot-Brittannië - 320 squadronuadron gedurende 4 maanden op uitstekende wijze geleid.
Mutatieperiode 1944 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Wing commander
Onderdeel Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron