Vliegerkruis: Overwijn, R.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-10-1944 No. 11
Registernummer 305
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron