Vliegerkruis: Kosten, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1944 No. 10
Registernummer 292
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron