Vliegerkruis: Donath, J.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1944 No. 10
Registernummer 298
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig sergeant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron