Vliegerkruis: Collee, J.M.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1944 No. 10
Registernummer 293
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Militaire Luchtvaart
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Overleden 25 februari 1970