Vliegerkruis: Burgerhout DSO, H.V.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1944 No. 10
Registernummer 289
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Meijer (2)-130; opmaat 2000-5
Opmerkingen over onderscheiding Vliegerkruis met Eervolle Vermelding werd vervangen door de Bronzen Leeuw en Bronzen Leeuw werd omgezet in de Militaire Willems-Orde.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Hoofdofficier-vlieger der 2e klasse
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 21 mei 1913 in Rotterdam
Overleden 7 maart 1988