Vliegerkruis: Wijnberg DFC, A.V.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-10-1944 No. 30
Registernummer 287
Mutatie West-Europa - bombardementsvluchten (5 maanden) blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Mars 1999-3, 2000-1
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 640 Squadron
Geboren 27 november 1920 in Groningen
Overleden 1991 in Noord-Beemster