Bronzen Kruis: Stok, B. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-10-1944 No. 31
Registernummer 1080
Mutatie Frankrijk / Duitsland - na te zijn neergeschoten ontsnapt vanuit Duitse krijgsgevangenschap.
Mutatieperiode April 1942 - juli 1944
Literatuur Keesing 6774; od 92, 178, 241, 324; meijer (2) 147; e 40-45-1489; rep 176; schakel 198; bruin 1943, 46; schakels 97
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Landmacht
Geboren 30 oktober 1915 in Pladjoe (Sumatra)