Vliegerkruis: Hart DFC and Bar, J. 't

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-10-1944 No. 30
Registernummer 285
Mutatie West-Europa - bombardementsvluchten (acht maanden) blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Vh september 2007; onze luchtm september 2007
Opmerkingen over onderscheiding Path Finder Force
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 156 Squadron/103 Squadron
Geboren 19 juli 1921 in ’s-Gravenhage
Overleden 27 maart 2007 in Glenfield (NZ), is Nieuw-Zeelander geworden