Vliegerkruis: Flinterman DFC, J.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-10-1944 No. 30
Registernummer 284
Mutatie West-Europa - oorlogsvluchten (negen maanden) blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 322 Squadron/126 Squadron/222 Squadron
Geboren 2 oktober 1919 in ’s-Gravenhage
Overleden 26 december 1992 in Leiden