Vliegerkruis: Gans, H.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-09-1944 No. 4
Registernummer 278
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 8 november 1920 Borken (D)