Vliegerkruis: Fransen, J.M.A.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-09-1944 No. 4
Registernummer 282
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Korporaal-vliegtuigtelegrafist zeemiliciën
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron