Vliegerkruis: Burg, L. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 14-09-1944 No. 8
Registernummer 265
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron