Vliegerkruis: Bouma, F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 14-09-1944 No. 8
Registernummer 262
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Floor 120
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant ML
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron (B-25 Mitchell FW-268)
Geboren 1921
Overleden 19 augustus 1944 in de omgeving van Le Havre