Kruis van Verdienste: Born, A.A.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-08-1944 No. 3
Registernummer 932
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Literatuur Cdt 1665-1965-61; dorren (2) 337; floor 119
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Adspirant reserve-officier
Onderdeel Korps Mariniers, Koninklijke Marine
Geboren 1920
Overleden 12 februari 1946 in Tankoeng, West-Java