Kruis van Verdienste: Aanholt, W.M.S. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 24-08-1944 No. 25
Registernummer 901
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig sergeant
Onderdeel Verzet