Vliegerkruis: Keizer, L.N.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-08-1944 No. 7
Registernummer 257
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 25 december 1912 in Londen