Vliegerkruis: Beukhof, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-08-1944 No. 7
Registernummer 259
Mutatie West-Europa - in 98 oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Checkpoint januari 2001
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vliegtuigschutter
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 10 januari 1920 in Ede (Gld)
Overleden 30 juni 2009 in Zeist