Vliegerkruis: Bernet, L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-08-1944 No. 7
Registernummer 258
Mutatie West-Europa - in 83 oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Vh juni 1969
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vliegtuigtelegrafist
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron