Vliegerkruis: Valk, H.P.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-08-1944 No. 5
Registernummer 223
Mutatie Nederlands-Indië / Australië - groot aantal operationele vluchten.
Literatuur Kpm 325
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 321 Squadron