Vliegerkruis: Lub, J.J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-07-1944 No. 17
Registernummer 205
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vliegtuigschutter
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Overleden 201? in Engeland