Vliegerkruis: Kop, H.J.E. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-07-1944 No. 17
Registernummer 199
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Klaassen (4) en (5) 2950; opmaat 2000-5
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 3e klasse
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 15 oktober 1923 in Soerabaja (Java)
Overleden 4 mei 2004 in 's-Gravenhage